Soms zijn mensen niet in staat om hun eigen financiën te regelen. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Ouderdom, psychische problemen, lichamelijke beperkingen, analfabetisme, verslaving maar ook het niet meer overzien van gemaakte schulden kunnen tot gevolg hebben dat hulp moet worden ingeroepen om de financiële zaken te beheren. Er zijn ook mensen die kiezen voor het uitbesteden van hun financiën omdat ze dat prettig vinden.

Wij, Synergie P.O., bieden uitkomst bij dergelijke situaties.

Onze dienstverlening is maatwerk, immers ieder mens is uniek. Ieder mens heeft een eigen (levens) verhaal en heeft zijn eigen achtergrond en referentiekader. Voor ons is het belangrijk om daarop in te spelen. Betrokkenheid, professionaliteit, kennis en transparantie zijn voor ons kernbegrippen die bij onze dienstverlening hoog in het vaandel staan.

Wij werken doelgericht samen met u naar een (blijvende) oplossing voor uw financiële problemen.

De bedrijfsnaam is niet voor niets gekozen: Synergie is afkomstig uit het Grieks (synergia). Het woord wordt gebruikt voor een situatie waarin het effect van een samenwerking groter is dan elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk zou kunnen bereiken.

De dienstverlening die wij bieden:
Beschermingsbewind
Inkomensbeheer
Mentorschap