Inkomensbeheer

Als het bijhouden van uw financiële administratie een klus is die u liever uitstelt, waardoor u vaker dan nodig aanmaningen of boetes krijgt, dan kiest u voor Inkomensbeheer. Afhankelijk van het gekozen pakket worden de primaire of alle vaste lasten fijn op tijd betaald, zorgen maken over onbetaalde rekeningen is verleden tijd!

We bieden drie pakketten:

Stolp

Goed

  • De primaire vaste lasten worden betaald via de beheerrekening
  • De rest van het budget wordt overgemaakt naar uw privérekening

Beter

  • Alle vaste lasten worden betaald via de beheerrekening
  • Indien het budget het toelaat wordt er één spaarpot gevuld voor een door u te kiezen doel (bijvoorbeeld de jaarafrekening van een nutsvoorziening, een nieuwe wasmachine of een onvoorziene uitgave)
  • De rest van het budget wordt overgemaakt naar uw privérekening

Best

  • Alle vaste lasten worden betaald via de beheerrekening
  • Indien het budget het toelaat wordt er één spaarpot gevuld voor een door u te kiezen doel (bijvoorbeeld de jaarafrekening van een nutsvoorziening, een nieuwe wasmachine of een onvoorziene uitgave)
  • De rest van het budget wordt overgemaakt naar uw privérekening
  • De mogelijke Toeslagen worden aangevraagd en het recht op de Toeslagen wordt gemonitord
  • Tegen een meerprijs* wordt de belastingaangifte inkomstenbelasting (box 1 en 3) gedaan door een specialist

Op het moment dat er sprake van problematische schulden is of blijkt te zijn kan hulp worden geboden bij het leggen van contact met de gemeentelijke schuldhulpverlening. Hiervoor wordt na schriftelijk akkoord het uurtarief van € 66,50  in rekening gebracht.

*meerprijs aangifte inkomstenbelasting, box 1 en 3  € 65,- per uur.

De tarieven voor het inkomstenbeheer zijn inclusief 21% BTW.

Voor de tarieven klikt u hier.