HandenAls je als gevolg van ziekte of gebrek, tijdelijk of permanent, niet meer in staat bent om jezelf te zorgen, voor jezelf op te komen en je eigen belangen niet meer zelf kunt behartigen, dan kan bij de Kantonrechter mentorschap worden aangevraagd.

De mentor voert overleg met de zorgverleners en behandelaars. De mentor is vaak een familielid, goede vriend of een fijn iemand die dichtbij woont. Maar die persoon is er niet altijd, of er is onenigheid in de familie over de zorg. Dan kan je geholpen zijn met een onafhankelijke derde die als mentor optreedt. Vanuit Synergie P.O. vervullen we die rol graag, waardoor u een zorg minder heeft.

Mentorschap wordt vaak gecombineerd met beschermingsbewind, zodat de financiële zaken ook netjes worden afgehandeld.

Het tarief voor mentorschap, eventueel gecombineerd met bewind, wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Op de website van de Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders staan de actuele tarieven.

http://www.bpbi.nl/particulieren