Betrokkenheid, kennis en transparantie zijn voor ons vanzelfsprekend
Contact een op een, van mens tot mens

Soms zijn mensen niet in staat om hun eigen geldzaken te regelen. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Ouderdom, psychische problemen, lichamelijke beperkingen, analfabetisme, verslaving.
Soms zijn er schulden ontstaan (of ze dreigen te ontstaan) door een ingrijpende gebeurtenis zoals een echtscheiding of het wegvallen van werk.

Er zijn ook mensen die kiezen voor het uitbesteden van hun financiën omdat ze dat prettig vinden.

Fransje Fernig van Synergie P.O. Beschermingsbewind & Inkomensbeheer wordt al jaren aangesteld door de Rechtbank als bewindvoerder, mentor en curator.
Wat zij doet? “Puin ruimen en orde in de chaos scheppen”.
Zij wordt door de Rechtbank, haar klanten én haar collega’s gewaardeerd omdat zij die stap extra zet voor de mensen die zij onder haar hoede heeft én zij oordeelt niet over hoe het zo gekomen is.

De bedrijfsnaam is niet voor niets gekozen: Synergie is afkomstig uit het Grieks (synergia). Het woord wordt gebruikt voor een situatie waarin het effect van een samenwerking groter is dan elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk zou kunnen bereiken, kortom je bereikt je doel eerder door samenwerking!

Hoe kunnen wij u helpen.

  • Als er nog geen grote financiële problemen zijn bent u misschien al geholpen met Inkomensbeheer
  • Als de schulden te hoog zijn gaan we voor Beschermingsbewind en heeft u een zorg minder.
  • Bent u (of een familielid) door ziekte of beperking niet of niet meer in staat om voor uw financiën te zorgen en uw eigen belangen niet meer zelf kunt behartigen, kijk dan eens bij Mentorschap
  • Bent u Werkgever van een medewerker waarbij een loonbeslag is gelegd? Klik dan hier
  • Speciaal voor de senioren onder ons is Miss Moneypenny Beheer in het leven geroepen.

Synergie P.O. Beschermingsbewind en Inkomensbeheer – Betrokken, transparant en respectvol.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen?