Home2018-11-29T18:14:19+00:00

Betrokkenheid, kennis en transparantie zijn voor ons vanzelfsprekend
Contact een op een, van mens tot mens

Soms zijn mensen niet in staat om hun eigen financiën te regelen. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Ouderdom, psychische problemen, lichamelijke beperkingen, analfabetisme, verslaving maar ook het niet meer overzien van gemaakte schulden kunnen tot gevolg hebben dat hulp moet worden ingeroepen om  financiële zaken te beheren.

Er zijn ook mensen die kiezen voor het uitbesteden van hun financiën omdat ze dat prettig vinden.

Wij, Synergie P.O., bieden uitkomst bij dergelijke situaties.

Onze dienstverlening is maatwerk, immers ieder mens is uniek. Ieder mens heeft zijn eigen (levens) verhaal en heeft zijn eigen achtergrond en referentiekader. Voor ons is het belangrijk om daarop in te spelen. Betrokkenheid  en transparantie zijn voor ons vanzelfsprekend.

De bedrijfsnaam is niet voor niets gekozen: Synergie is afkomstig uit het Grieks (synergia). Het woord wordt gebruikt voor een situatie waarin het effect van een samenwerking groter is dan elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk zou kunnen bereiken, kortom je bereikt je doel eerder door samenwerking!

Hoe kunnen wij u helpen.

  • Als er nog geen grote financiële problemen zijn bent u misschien al geholpen met Inkomensbeheer
  • Als de schulden te hoog zijn gaan we voor Beschermingsbewind en heeft u een zorg minder.
  • Bent u (of een familielid) door ziekte of beperking niet of niet meer in staat om voor uw financiën te zorgen en uw eigen belangen niet meer zelf kunt behartigen, kijk dan eens bij Mentorschap
  • Bent u Werkgever van een medewerker waarbij een loonbeslag is gelegd? Klik dan hier
  • Speciaal voor de senioren onder ons is Miss Moneypenny Beheer in het leven geroepen.

Synergie P.O. Beschermingsbewind en Inkomensbeheer – Betrokken, transparant en respectvol.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen?