bron: www.rechtspraak.nl

Wat doet u als de financiële situatie uit de hand loopt? Omdat u, bijvoorbeeld door een scheiding of faillissement, met een schuld zit. Als u niet meer weet wat u moet doen om van die schuldeisers en deurwaarders af te komen. Als u buikpijn krijgt bij het zien van de post op de mat of in de brievenbus. Post die u niet meer opent omdat u weet dat het alleen maar rekeningen, aanmaningen en boetes zijn die u toch niet kunt betalen. Als u het ene gat met het andere vult. Als u totaal geen grip meer hebt op uw financiën?

Dan doet u zichzelf een enorm plezier en schakelt u Fransje Fernig van Synergie P.O. Beschermingsbewind & Inkomensbeheer in.
Fransje Fernig wordt al jaren aangesteld door de Rechtbank als bewindvoerder, mentor en curator.
Wat zij doet? “Puin ruimen en orde in de chaos scheppen”.
Zij oordeelt niet over hoe het zo gekomen is. Ze schept overzicht in problematische financiële situaties, zodat u weer rust in uw hoofd krijgt. Dat wil niet zeggen dat u niets hoeft te doen! We werken samen naar een schuldenvrije toekomst.

Fransje wordt door de Rechtbank, haar klanten én haar collega’s gewaardeerd omdat zij die stap extra zet voor de mensen die zij onder haar hoede heeft.

De taken van de bewindvoerder zijn duidelijk vastgelegd:

 • aanvragen van het bewind
 • meegaan naar de zitting van de Kantonrechter wanneer de onderbewindstelling wordt uitgesproken
 • het opstellen van een budgetplan
 • de betalingen uitvoeren die in het budgetplan zijn opgenomen
 • ervoor zorgen dat je goed verzekerd bent als je budget dit toelaat
 • alle Toeslagen aanvragen waar je recht op hebt en deze monitoren als u daarvoor in aanmerking komt
 • aanvragen van bijzondere bijstand en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen als u daarvoor in aanmerking komt
 • verzorgen van belastingaangifte Inkomstenbelasting
 • jaarlijks rekening en verantwoording afleggen bij de Kantonrechter

Bij problematische schulden wordt dit aangevuld met:

 • treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast
 • opstarten van schuldhulpverlening in samenwerking met een schuldhulpverlener

Het tarief voor Beschermingsbewind wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Op de website van de Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders staan de actuele tarieven.

http://www.bpbi.nl/particulieren