Beschermingsbewind

Beschermingsbewind2018-11-05T11:47:34+00:00
bron: www.rechtspraak.nl

Maar wat doet u als het financieel uit de hand loopt? Als u de post niet meer opent omdat u toch wel weet dat het alleen maar rekeningen, aanmaningen en boetes zijn die u toch niet kunt betalen. Als u het ene gat met het andere vult. Of omdat u, bijvoorbeeld door een scheiding of faillissement, met een schuld zit waarvan u niet weet hoe u eraf moet komen?

Dan doet u zichzelf een enorm plezier en schakelt u een beschermingsbewindvoerder in. Het liefst één die er een gecertificeerde opleiding voor heeft gevolgd en die door de Rechtbank goedgekeurd is.

Iemand die persoonlijk(e) aandacht geeft. Die zonder oordeel luistert naar hoe uw schulden zijn ontstaan en u hélpt om de financiële problemen op te lossen. Bij Synergie P.O. vindt u die bewindvoerder.

De beschermingsbewindvoerder schept overzicht in problematische financiële situaties. Het belangrijkste is dat u weer rust aan uw hoofd krijgt. Dat wil niet zeggen dat u niets hoeft te doen! We werken samen naar een schuldenvrije toekomst.

De taken van de bewindvoerder zijn duidelijk vastgelegd:

 • aanvragen van het bewind
 • meegaan naar de zitting van de Kantonrechter wanneer de onderbewindstelling wordt uitgesproken
 • het opstellen van een budgetplan
 • de betalingen uitvoeren die in het budgetplan zijn opgenomen
 • ervoor zorgen dat je goed verzekerd bent als je budget dit toelaat
 • alle Toeslagen aanvragen waar je recht op hebt en deze monitoren als u daarvoor in aanmerking komt
 • aanvragen van bijzondere bijstand en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen als u daarvoor in aanmerking komt
 • verzorgen van belastingaangifte Inkomstenbelasting
 • jaarlijks rekening en verantwoording afleggen bij de Kantonrechter

Bij problematische schulden wordt dit aangevuld met:

 • treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast
 • opstarten van schuldhulpverlening in samenwerking met een schuldhulpverlener

Het tarief voor Beschermingsbewind wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Op de website van de Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders staan de actuele tarieven.

http://www.bpbi.nl/particulieren